ارتباط با مجله

آدرس سایت مجله http://javaherateirani.ir
پست الکترونیکی مجله info@javaherateirani.ir
اینستاگرامjavaherateirani@
تلگرامjavaherateirani@
واتس آپ مدیر مسوول۰۹۱۹۰۶۸۴۵۰۰
پشتیبانی ارسال خبر۰۹۳۷۶۳۰۳۰۷۲
پشتیبانی آموزشی۰۹۳۰۹۶۰۷۶۳۷
پشتیبانی تبلیغات۰۹۳۶۶۹۳۸۶۶۴