عقیق /agate

عقیق /agate

رنگ:
شفافیت: مات تا کدر
سختی مو: ۷-۶٫۵
وزن مخصوص: ۲٫۹۰-۲٫۵۵
ضریب شکست نوری: ۱٫۵۴-۱٫۵۳
خواص نوری: _
بازگشت نوری: AGG
شکست دوگانه: ۰٫۰۰۴
تفرق نور: _
سیستم کریستالی: تری گونال
رنگ سائیدگی: سفید
فرم شکستگی: صدفی ،دانه دانه
کیلواژ: ندارد
جلاء: چرب ،شیشه ای
ترکیب شیمیایی: Sio2
جرم مولکولی (gm): ۶۰٫۰۸
فلورسانس: ضعیف (زرد ،نارنجی)

 

برچسب :
مجله جواهرات ایرانی

مطالب مرتبط

نقد و بررسی‌ها

نظر: