بلاگ ها

نمایش مطلب

یاقوت زرد / Yellow Sapphire

چهارشنبه , ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
نمایش مطلب

یاقوت سبز / Green Sapphire

چهارشنبه , ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
نمایش مطلب

یاقوت سرخ / Ruby

چهارشنبه , ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
نمایش مطلب

عقیق /agate

چهارشنبه , ۲۹ مرداد ۱۳۹۹