چرا باید در ژورنال جواهرات ایرانی تبلیغ کنیم؟

منتشر شده توسط - شهریور ۳, ۱۳۹۸

ژورنال چاپی ( دو فصلنامه ) جواهرات ایرانی ؛ اول مهر ماه ۹۸ منتشر خواهد شد . این ژورنال علاوه بر توزیع در سطح بازارهای مهم طلا و جواهرات شهر تهران به کارخانه ها و کارگاههای مهم شهرستانها نیز ارسال خواهد شد و نیز در نمایشگاه بین المللی تهران ( بهمن ماه ۹۸ ) بین

error: Content is protected !!