نتایج جستجو

نمایش دادن محتوا

کوارتز صورتی/ rose Quartz

رنگ: صورتی   کوارتز صورتی یا رز کوارتز […]

نمایش دادن محتوا

کوارتز دودی/ Smoky Quartz

رنگ: دودی انتخاب نام کوارتز دودی برگرفته از […]

نمایش دادن محتوا

کوارتز /Quartz

رنگ:   نام کوارتز برگرفته شده از واژه […]