نتایج جستجو

نمایش دادن محتوا

یاقوت بی رنگ

رنگ:    بسیاری از خصوصیات یاقوت رنگی سفید […]

نمایش دادن محتوا

یاقوت پادپاراچا /Padparadscha

رنگ:  پادپاراچا عضوی از خانواده ی یاقوت های […]

نمایش دادن محتوا

یاقوت کبود /Sapphire

رنگ: نام یاقوت کبود برگرفته از واژه یونانی […]