نتایج جستجو

نمایش دادن محتوا

یاقوت بی رنگ

رنگ:    بسیاری از خصوصیات یاقوت رنگی سفید […]

نمایش دادن محتوا

یاقوت پادپاراچا /Padparadscha

رنگ:  پادپاراچا عضوی از خانواده ی یاقوت های […]

نمایش دادن محتوا

یاقوت کبود /Sapphire

رنگ: نام یاقوت کبود برگرفته از واژه یونانی […]

نمایش دادن محتوا

یاقوت صورتی/ Pink Sapphire

رنگ: یاقوت صورتی یک سنگ جواهری پایدار و […]

نمایش دادن محتوا

یاقوت سیلان / Ceylon Sapphire

رنگ: یاقوت رنگی سیلان از معادن سری لانکا […]

نمایش دادن محتوا

یاقوت زرد / Yellow Sapphire

رنگ: زرد   سنگ جواهری یاقوت زرد در […]

نمایش دادن محتوا

یاقوت سبز / Green Sapphire

رنگ:   یاقوت آبی بیشترین وسعت استفاده را […]

نمایش دادن محتوا

یاقوت سرخ / Ruby

رنگ: نام یاقوت سرخ برگرفته از واژه ی […]