نتایج جستجو

نمایش دادن محتوا

حدید یا هماتیت /Hematite

شفافیت: کدر   هماتیت برگرفته از واژه ی […]