نتایج جستجو

نمایش دادن محتوا

یاقوت صورتی/ Pink Sapphire

رنگ: یاقوت صورتی یک سنگ جواهری پایدار و […]

نمایش دادن محتوا

یاقوت سیلان / Ceylon Sapphire

رنگ: یاقوت رنگی سیلان از معادن سری لانکا […]

نمایش دادن محتوا

یاقوت زرد / Yellow Sapphire

رنگ: زرد   سنگ جواهری یاقوت زرد در […]